(Poistunut julkaisusta)

Asiakasohjaaja, HelppiSeniori (2 jobb)
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 16.2.2021

Beskrivning av jobbet

HelppiSeniori on osa valtakunnallista keskitettyä asiakas- ja palveluohjauksen toimintamallia. Helsingissä toimii neljä alueellista asiakasohjausyksikköä. Lännen työpiste sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien varrella Mannerheimintiellä.

Toimintamme keskiössä on asiakas ja asiakkaan tarve. Lähtökohtanamme on tukea ikääntyneen väestön hyvinvointia ja arjessa selviytymistä oikea-aikaisesti kevyimmän palvelun periaatteen mukaisesti.

Nyt avoinna olevissa asiakasohjaajan työnkuvissa painottuvat asiakkaiden laaja-alaiset palvelutarpeen arvioinnit. Arvioimme asiakkaiden tilannetta päivätoiminnan, kotiin vietävien palveluiden, arviointi-ja kuntoutusjaksojen, kriisitilanteiden, sosiaaliohjauksen, omaishoidontuen ja lyhyt- tai pitkäaikaisen ympärivuorokautisen hoidon osalta sekä teemme niistä päätökset. Toisen valittavista asiakasohjaajista työpanos sijoittuu pääsääntöisesti omaishoidontuen asiakkaiden arviointiin ja päätöksentekoon.

Odotamme sinulta:
- avointa ja innostunutta asennetta
- hyviä verkosto-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja
- rohkeutta heittäytyä kehittämään yhdessä meidän kanssamme asiakasohjauksen toimintaa
- kykyä ottaa haltuun laajoja asiakokokonaisuuksia

Työsi tukena on moniammatillinen tiimi. Perehdytämme kaikki uudet työntekijämme käytössämme oleviin työtapoihin- ja välineisiin. Helsingin kaupungilla sinua odottavat monipuoliset henkilöstöedut ja edullinen työsuhdeasunto, jossa saat asua koko työsuhteesi ajan.

Jätä hakemuksesi ensisijaisesti osoitteessa helsinkirekry.fi. Kirjallisen hakemuksen voit lähettää Helsingin kaupungin kirjaamoon, sosiaali- ja terveystoimi, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus SOTE-03-220-21. Käyntiosoite on Pohjoisesplanadi 11-13. Hakuasiakirjat ovat julkisia, eikä niitä palauteta.


Kelpoisuusehto:

Sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8§) mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi, geronomi tai kuntoutuksen ohjaaja)

Terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkinto (sairaanhoitaja) tai aikaisempi sosiaali- ja terveysalan opistoasteinen tutkinto.

Tehtävässä edellytetään rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Virkaan valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Luemme eduksi:
- hyvät organisointitaidot
- kyvyn hahmottaa asiakasprosessien toimintaa
- aikaisemman kokemuksen ikääntyneiden asiakkaiden parissa työskentelystä
- kokemuksen asiakasohjauksen työtehtävistä
- Helsingin palvelujärjestelmän tuntemuksen

Avtalsbransch

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Upplysningar om jobbet ges av

asiakkuuspäällikkö Birgitta Maanonen, p. 09 310 23314, birgitta.maanonen@hel.fi

Mer info

https://www.hel.fi/toihinsoteen/fi