Asiakasohjaaja (7 tehtävää)
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 11.2.2020

Tehtävän kuvaus

HelppiSeniori on osa valtakunnallista keskitettyä asiakas- ja palveluohjauksen toimintamallia. Helsingissä toimii neljä alueellista asiakasohjausyksikköä. Työpisteemme sijaitsee Kustaankartanon seniorikeskuksen tiloissa.

Pohjoisessa asiakasohjauksessa asiakasohjaajien vakinaisia toimia on haettu viroiksi. Nämä vakinaiset virat ovat nyt julkisessa haussa.

Toimintamme keskiössä on asiakas ja asiakkaan tarve. Lähtökohtana on tukea ikääntyneen väestön hyvinvointia ja arjessa selviytymistä oikea-aikaisesti kevyimmän palvelun - periaatteen mukaisesti.

Perustehtävänämme ovat laaja-alaiset palvelutarpeenarvioinnit asiakkaiden kotona ja osastojaksoilla. Arvioimme asiakkaiden tarpeen päivätoiminnan, omaishoidontuen, kotiin vietävien palveluiden, arviointi-ja kuntoutusjaksojen, kriisitilanteiden, sosiaalityö- ja ohjauksen, lyhytaikaisen tai pitkäaikaisen ympärivuorokautisen hoidon suhteen sekä teemme niistä päätökset.

Odotamme asiakasohjaajalta avointa ja innostunutta asennetta, hyviä verkosto-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä rohkeutta heittäytyä kehittämään yhdessä meidän kanssamme asiakasohjauksen toimintaa. Työssä on tärkeää osata sekä moniammatillinen tiimityö että kyetä itsenäiseen työskentelyyn ja päätöksentekoon. Arvostamme hyvää organisointikykyä ja kykyä hahmottaa asiakasprosessien toimintaa.

Täytä hakemuksesi ensisijaisesti osoitteessa helsinkirekry.fi. Muussa tapauksessa kirjallinen hakemus lähetetään osoitteeseen: Helsingin kaupungin kirjaamo, sosiaali- ja terveystoimi, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus SOTE-03-192-20. (Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13). Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.

Kelpoisuusehto: Sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8§) mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi, geronomi tai kuntoutuksen ohjaaja) tai terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkinto (sairaanhoitaja) tai aikaisempi sosiaali- ja terveysalan opistoasteinen tutkinto.

Tehtävässä edellytetään rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja tyydyttävä ruotsin kielen suullinen taito.

Valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.

Lisäksi edellytämme: Yli kahden vuoden kokemusta HelppiSeniorin asiakasohjaustyöstä, asiakasprosessiemme vankkaa osaamista sekä lisäksi pohjoisen alueen ikäihmisten palveluverkoston tuntemusta.

Sopimusala

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa

asiakkuuspäällikkö Elina Määränen, elina.maaranen@hel.fi, p. 09 310 23317

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot