Asiakasohjaaja (5 tehtävää)
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 12.2.2020

Tehtävän kuvaus

Toiminnan keskiössä on asiakas ja asiakkaan tarve. Lähtökohtana on tukea ikääntyneen väestön hyvinvointia ja arjessa selviytymistä oikea-aikaisesti kevyimmän palvelun - periaatteen mukaisesti. Kehittämistavoitteenamme on vahvistaa asiakaslähtöistä yhteistyötä kaupungin sisällä mm. gerontologisen sosiaalityön yksikön, kotihoidon ja sairaaloiden kanssa sekä aktiivisesti laajentaa yhteistyötä alueen muiden toimijoiden kanssa.

Tehtävässä onnistuminen edellyttää laaja-alaista ja monipuolista ikääntyneiden palvelujen tuntemusta. Työssä korostuu myös kotihoidon palvelujen laaja-alainen osaaminen, kuntoutuksellinen työote sekä omaishoitoperheiden tukeminen. Työntekijän tehtävä on varmistaa, että asiakas ohjataan mahdollisimman sujuvasti tarvitsemansa tuen ja palvelun piiriin. Työntekijän tukena on esimiehen lisäksi moniammatillinen tiimi, johon kuuluu muita asiakasohjaajia, sosiaalityöntekijöitä ja kotihoidon ohjaaja.

Täytä hakemuksesi ensisijaisesti osoitteessa helsinkirekry.fi. Muussa tapauksessa kirjallinen hakemus lähetetään osoitteeseen: Helsingin kaupungin kirjaamo, sosiaali- ja terveystoimi, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus SOTE-03-215-20. (Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13). Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.

Kelpoisuusehto: Sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8§) mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi, geronomi tai kuntoutuksen ohjaaja) tai terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi sosiaali- ja terveysalan opistoasteinen tutkinto.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Tehtävässä edellytetään rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Virkaan valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Edellytämme avointa ja innostunutta asennetta toimia yhdessä itseohjautuvan tiimin kanssa, hyviä vuorovaikutustaitoja, hyvää organisointikykyä, kykyä hahmottaa prosessien toimintaa sekä sitoutuneisuutta käyttää arvioinnissa vaadittavia arviointivälineitä.

Lisäksi edellytämme kokemusta ikäihmisten kanssa työskentelystä sekä sen lisäksi kotihoidon toimintaympäristön tuntemusta ja/tai kiinnostusta omaishoitoperheiden tukemiseen ja/tai kuntoutusjärjestelmän ja kuntouttavan työotteen vahvaa osaamista.

Sopimusala

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa

Asiakkuuspäällikkö Jaana Oja, p. 040 512 4196, jaana.oja@hel.fi

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot