Asiakasohjaaja (3 tehtävää)
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 12.2.2020

Tehtävän kuvaus

HelppiSeniori on osa valtakunnallista keskitettyä asiakas- ja palveluohjauksen toimintamallia. Helsingissä toimii neljä alueellista asiakasohjausyksikköä. Lännen työpiste sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien varrella Mannerheimintiellä.

Läntisessä asiakasohjauksessa asiakasohjaajan vakinaisia toimia on haettu viroiksi, nämä vakinaiset virat ovat nyt julkisessa haussa.

Toimintamme keskiössä on asiakas ja asiakkaan tarve. Lähtökohtanamme on tukea ikääntyneen väestön hyvinvointia ja arjessa selviytymistä oikea-aikaisesti kevyimmän palvelun - periaatteen mukaisesti.

Perustehtävänämme ovat laaja-alaiset palvelutarpeen arvioinnit asiakkaiden kotona ja osastojaksoilla, Arvioimme asiakkaan tarpeen päivätoiminnan, omaishoidontuen, kotiin vietävien palveluiden, arviointi- ja kuntoutusjaksojen, kriisitilanteiden, sosiaaliohjauksen, lyhytaikaisen tai pitkäaikaisen ympärivuorokautisen hoidon suhteen sekä teemme näistä päätökset.

Odotamme sinulta avointa ja innostunutta asennetta, hyviä verkosto-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä rohkeutta heittäytyä kehittämään yhdessä meidän kanssamme asiakasohjauksen toimintaa. Edellytämme sinulta kokemusta ikääntyneiden asiakkaiden parissa työskentelystä sekä Helsingin palvelujärjestelmän tuntemusta. Työssä on tärkeää osata ottaa haltuun laajoja asiakokokonaisuuksia.

Työssä tukenasi on moniammatillinen tiimi. Arvostamme hyvää organisointikykyä ja kykyä hahmottaa asiakasprosessien toimintaa. Asiakasohjaajan tukena on omalla alueella moniammatillinen tiimi, johon kuuluu asiakasohjaajia, sosiaalityöntekijöitä, kotihoidon ohjaaja sekä asiakkuuspäällikkö yhdessä johtavan sosiaalityöntekijän kanssa.

Kelpoisuusehto: Sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8§) mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi, geronomi tai kuntoutuksen ohjaaja) tai terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkinto (sairaanhoitaja) tai aikaisempi sosiaali- ja terveysalan opistoasteinen tutkinto.

Tehtävässä edellytetään rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja tyydyttävä ruotsin kielen suullinen taito.

Virkaan valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Edellytetään vähintään kahden vuoden kokemusta asiakasohjauksen työstä, asiakasprosessien tuntemusta sekä päätöksenteon valmistelusta kokemusta. ATJ ja Pegasos-asiakastietojärjestelmien sekä palvelusetelijärjestelmän käyttökokemusta.

Jätä hakemuksesi ensisijaisesti osoitteessa helsinkirekry.fi.
Kirjallisen hakemuksen voit lähettää Helsingin kaupungin kirjaamoon, sosiaali- ja terveystoimi, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus SOTE-03-186-20. Käyntiosoite on Pohjoisesplanadi 11-13. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.

Ryhmähaastattelu järjestetään 27.2.2020.

Sopimusala

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa

Asiakkuuspäällikkö Birgitta Maanonen, p 09 310 233 14, birgitta.maanonen@hel.fi

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot