(Poistunut julkaisusta)

Asiakasohjaaja (2 tehtävää)
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 19.11.2019

Tehtävän kuvaus

HelppiSeniori on osa valtakunnallista keskitettyä asiakas- ja palveluohjauksen toimintamallia. Helsingissä toimii neljä alueellista asiakasohjausyksikköä. Työpisteemme sijaitsee Kivikon terveysasema tiloissa.

HELppiSenioriin on keskitetty ikääntyneiden neuvonta ja ohjaus, laaja-alainen palvelutarpeen arviointi, palveluiden järjestäminen, päätöksenteko sekä palvelukokonaisuuksien koordinointi.
Toimintamme keskiössä on asiakas ja asiakkaan tarve. Lähtökohtana on tukea ikääntyneen väestön hyvinvointia ja arjessa selviytymistä oikea-aikaisesti kevyimmän palvelun - periaatteen mukaisesti. Tehtävänämme ovat laaja-alaiset palvelutarpeenarvioinnit, joissa arvoimme tarpeen päivätoiminnan, omaishoidontuen, kotiin vietävien palveluiden, arviointi-ja kuntoutusjaksojen, kriisitilanteiden, sosiaalityön- ja ohjauksen, lyhytaikaisen tai pitkäaikaisen ympärivuorokautisen hoidon suhteen sekä teemme niistä päätökset.

Teemme asiakaslähtöistä yhteistyötä kaupungin sisällä mm. gerontologisen sosiaalityön ja sairaaloiden sekä kuntouttavan arviointitiimin ja kotihoidon kanssa. Työssäsi sinua tukee moniammatillinen tiimi ja erityisasiantuntijat ja esimies. Idän asiakasohjauksen tiimiimme kuuluu sosiaalityöntekijöitä, kotihoidon ohjaaja ja asiakasohjaajia (sosionomeja, geronomeja, sairaanhoitajia, terveydenhoitajia) sekä asiakasohjausyksikön esimies. Edellytämme sinulta avointa ja innostunutta asennetta, hyviä verkosto- ja vuorovaikutustaitoja sekä rohkeutta heittäytyä kehittämään yhdessä meidän kanssamme asiakasohjauksen toimintaa. Työssä on tärkeää osata sekä moniammatillinen tiimityö että kyetä itsenäiseen työskentelyyn ja päätöksentekoon. Arvostamme hyvää organisointikykyä ja kykyä hahmottaa asiakasprosessien toimintaa.

Luemme eduksi kokemuksen ikäihmisten kanssa työskentelystä, kotihoidon toimintaympäristön tuntemuksesta, kokemuksen omaishoitoperheiden tukemisesta ja/tai kokemuksen harkinnanvaraisen toimeentulotuen myöntämisestä.

Kelpoisuusehto:
Sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8§) mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi, geronomi tai kuntoutuksen ohjaaja) tai terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkinto (sairaanhoitaja) tai aikaisempi sosiaali- ja terveysalan opistoasteinen tutkinto.

Tehtävässä edellytetään rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Virkaan valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Jätä hakemuksesi ensisijaisesti osoitteessa helsinkirekry.fi. Kirjallisen hakemuksen voit lähettää Helsingin kaupungin kirjaamoon, sosiaali- ja terveystoimi, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus SOTE-03-1-19. Käyntiosoite on Pohjoisesplanadi 11-13. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.

Sopimusala

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa

Asiakkuuspäällikkö Jaana Oja 040 512 4196 jaana.oja@hel.fi Kotihoidon ohjaaja Minna Engelberg 040 652 4058 minna.engelberg@hel.fi