(Poistunut julkaisusta)

Asiakasohjaaja (2 jobb)
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 23.10.2020

Beskrivning av jobbet

Kaksi Idän asiakasohjauksen asiakasohjaajan vakituista toimea on muutettu viroiksi. Nämä vakituiset virat ovat nyt julkisessa haussa.

Toiminnan keskiössä on asiakas ja asiakkaan tarve. Lähtökohtana on tukea ikääntyneen väestön hyvinvointia ja arjessa selviytymistä oikea-aikaisesti kevyimmän palvelun - periaatteen mukaisesti. Kehittämistavoitteenamme on vahvistaa asiakaslähtöistä yhteistyötä kaupungin sisällä mm. gerontologisen sosiaalityön yksikön, kotihoidon ja sairaaloiden kanssa sekä aktiivisesti laajentaa yhteistyötä alueen muiden toimijoiden kanssa.

Tehtävässä onnistuminen edellyttää laaja-alaista ja monipuolista ikääntyneiden palvelujen tuntemusta.Työssä korostuu myös kotihoidon palvelujen laaja-alainen osaaminen, kuntoutuksellinen työote sekä omaishoitoperheiden tukeminen. Työntekijän tehtävä on varmistaa, että asiakas ohjataan mahdollisimman sujuvasti tarvitsemansa tuen ja palvelun piiriin. Työntekijän tukena on esimiehen lisäksi moniammatillinen tiimi, johon kuuluu muita asiakasohjaajia, sosiaalityöntekijöitä ja kotihoidon ohjaaja.

Kelpoisuusehto: Sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8§) mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi, geronomi tai kuntoutuksen ohjaaja) tai terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkinto (sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, fysioterapeutti, toimintaterapeutti) tai aikaisempi sosiaali- ja terveysalan opistoasteinen tutkinto.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Tehtävässä edellytetään rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Virkaan valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Edellytämme avointa ja innostunutta asennetta toimia yhdessä itseohjautuvan tiimin kanssa, hyviä vuorovaikutustaitoja, hyvää organisointikykyä, kykyä hahmottaa prosessien toimintaa sekä sitoutuneisuutta käyttää arvioinnissa vaadittavia arviointivälineitä.

Lisäksi edellytämme kokemusta asakasohjaajan tehtävistä, ikäihmisten kanssa työskentelystä sekä sen lisäksi kotihoidon toimintaympäristön tuntemusta, kiinnostusta omaishoitoperheiden tukemiseen sekä kuntoutusjärjestelmän ja kuntouttavan työotteen vahvaa osaamista.

Eduksi luemme sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan koulutuksen.

Jätä hakemuksesi ensisijaisesti osoitteessa helsinkirekry.fi. Kirjallisen hakemuksen voit lähettää Helsingin kaupungin kirjaamoon, sosiaali- ja terveystoimi, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus SOTE-03-1120-20. Käyntiosoite on Pohjoisesplanadi 11-13. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.

Avtalsbransch

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Upplysningar om jobbet ges av

Asiakkuuspäällikkö Jaana Oja, p. 040 512 4196 jaana.oja@hel.fi