(Poistunut julkaisusta)

ASIAKASNEUVOJA, OP Keskitetty palvelutuotanto
OP

Alkuperäinen julkaisupäivä 9.5.2018

Me OPssa etenemme askel askeleelta maailmanluokan palvelutoimijaksi. Asiakas keskiöön -muutosmatkaa tehdään investoimalla merkittäviä summia teknologian ja digitaalisten palveluiden kehittämiseen ja käyttöönottoon sekä palvelutuotannon sujuvoittamiseen. Osuuspankit valtakunnallisesti panostavat jatkossa entistä enemmän sekä asiakaskohtaamisiin että myyntiin ja keskittävät siksi taustatoimintojaan meille Keskitettyyn palvelutuotantoon eli Kepaan.

Keskittäminen on lisännyt Kepan palveluvolyymiä ja tehtäviä. Vahvistamme yksikköämme uudella Korkokattotiimillä Joensuussa, johon haemme 30:tä myynnillistä asiakasneuvojaa.

ASIAKASNEUVOJAN ROOLI ASIAKKAAN TARPEEN YMMÄRTÄJÄNÄ

Asiakasneuvojalla on tärkeä rooli asiakas keskiöön -muutoksen toteuttamisessa. Mikäli tuloksellisen ratkaisumyynnin tekeminen osana laadukasta asiakaspalvelua on sinulle sydämen asia, tämä tehtävä on juuri sinua varten! Korkokattotiimin tavoitteena on tehdä pankkitoiminnan palveluiden asiakkaille korkosuojaussopimuksia puhelimitse ja verkkoneuvotteluin.

Asiakasneuvojan pääasiallisena tehtävänä on monipuolinen asiakaspalvelu sekä tuloksellinen myynti. Asiakasneuvoja kohtaa asiakkaita kaikissa kanavissa sekä vie loppuun asiakkuuksiin liittyvät muutokset, tilaukset ja kirjaukset järjestelmiin toimintamallien mukaisesti. Asiakasneuvoja tunnistaa myös finanssipalveluiden myyntipotentiaalin, tekee laadukkaita tarvekartoituksia sekä opastaa ja tukee asiakkaita oikean ja tehokkaimman palvelukanavan käyttöön.

Tehtävän pääasiallisia tavoitteita ovat:

 • Tehokkuustavoitteiden saavuttaminen ja asiakaskohtaamisten laadusta vastaaminen
 • Omaan tehtävään liittyvän asiaosaamisen ja rohkeuden kartuttaminen
 • Toimintamallien tunteminen ja niiden mukaan toimiminen
 • Keskitetyn palvelutuotannon toiminnan ymmärtäminen sekä toimintatapojen kehittäminen 

Me elämme OPssa vahvasti muutoksen aikaa. Finanssimaailman asiakaspalvelu ei ole enää samanlaista kuin 10-20 vuotta sitten. Rutiinitehtävät siirtyvät roboteille ja asiantuntemukseen liittyvät vaatimukset korostuvat työssämme. Muuttuvien työvälineiden ja toimenkuvien aikakautena kyky säilyttää toimintavarmuus jatkuvan kehittämisen ilmapiirissä on ensiarvoisen tärkeää.
 
OIKEAN OSAAJAN TUNNUSMERKIT
 
Asiakasrajapinnassa työskentelevällä asiakasneuvojalla on tärkeä rooli koko organisaatiomme menestymisen kannalta. Tässä myynnillisessä ja tavoitteellisessa tehtävässä menestyminen vaatii aloitteellisuutta, ratkaisukeskeisyyttä, oppimiskykyä, vuorovaikutustaitoja, rohkeutta tarttua haasteisiin sekä kykyä tehdä päätöksiä vaihtelevissa asiakaspalvelutilanteissa.

Korostamme valintakriteereissä:

 • myynnillistä, tuloksellista ja proaktiivista otetta,
 • halua ja kykyä asiakkuuksien kehittämiseen ja uusien sopimusten myyntiin,
 • pankkiliiketoiminnan perustuntemusta ja ymmärrystä finanssitoimialasta,
 • järjestelmäosaamista,
 • ymmärrystä asiakaspalveluprosessista ja omasta roolista osana prosessia,
 • paineensietokykyä ja muutosvalmiutta,
 • tarkkuutta ja huolellisuutta,
 • hyviä suullisia ja kirjallisia viestintätaitoja,
 • tehtävään soveltuvaa koulutusta sekä
 • digiajan teknisiä taitoja.

Voimakkaasti muuttuvalla toimialallamme pidämme merkityksellisenä positiivista asennetta sekä kykyä elää muutoksen tuulissa. Lisäksi palvelemme asiakkaitamme myös englannin ja ruotsin kielellä, joten kielitaidosta on tehtävässä etua.

MITÄ TARJOAMME SINULLE

OP Ryhmä edistää strategiaansa näkyvästi ja kutsuu henkilöstön vahvasti mukaan kehittämään tulevaisuuden OPta. Tarvitsemme joukkoomme lisää vastuunkantajia ja asiantuntemustaan mielellään kehittäviä osaajia. Tarjoamme sinulle kattavan perehdytyksen sekä työnohjauksen. Meille on myös tärkeää, että jokaisen on mahdollista kehittyä työn kautta ja tässä sinua tukevat tiimisi valmentaja ja esimies. Et siis tule jäämään tehtävässäsi yksin. Lisäksi tarjoamme laajat työsuhde-edut, myyntiä tukevan palkitsemismallin sekä ison talon tarjoamat lukuisat erilaiset uramahdollisuudet.

HAKUOHJEET

Hae tehtävää lähettämällä hakemuksesi ja ansioluettelosi meille 27.5.2018 mennessä OPn Uramahdollisuudet -sivuston kautta.

Kuulemme mielellämme lisää osaamisestasi ja motivaatiostasi. Jos sinulla on mielessä kysymyksiä tehtävästä tai meillä työskentelystä, voit olla yhteydessä tiimipäällikkö Marko Roivakseen. Markoon voit olla yhteydessä 15.5. klo 14-15, 17.5. klo 15-16.30 tai 24.5. klo 12-13 puhelimitse numeroon 010 2525 285.