(Poistunut julkaisusta)

Asiakasneuvoja, Asiakasohjausyksikkö, sijaisuus
Vantaan kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 18.2.2020

Vantaan kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi, Vanhus- ja vammaispalvelut
Asiakasohjausyksikkö

Rajatorpantie 8, 01600 Vantaa

Työsuhteen kesto: Määräaikainen 14.04.2020 - 31.12.2020

Seniorineuvonnan osaava ja asiantunteva tiimi hakee uutta jäsentä joukkoonsa!

Seniorineuvonta palvelee pääsääntöisesti puhelimitse ikääntyneitä Vantaalaisia sekä heidän omaisiaan. Työssä korostuu Vantaan monisektorisen palveluvalikon hyödyntäminen asiakkaiden ohjauksessa ja neuvonnassa. Lisäksi työntekijät pitävät viikoittain vuorotellen vastaanottoa Myyrmäen ja Tikkurilan Vantaa -infoissa, jolloin neuvontaa on tarjolla myös kasvotusten.

Seniorineuvonta tekee kiinteää yhteistyötä asiakasohjausyksikön palveluohjaajien ja sosiaalityön kanssa. Seniorineuvonnan toimesta mm. varataan palvelutarpeen arviointiaikoja alueen palveluohjaajille. Lisäksi yhteistyötä tehdään Vantaan muiden sosiaali- ja terveysalan toimijoiden, kuten kotihoidon kanssa. Työtehtäviin kuuluu myös sähköpostitse ja Apotin kautta tulleiden viestien, kuten huoli-ilmoitusten käsittelyä.

Odotamme sinun omaavan reippaan asenteen sekä hyvät asiakaspalvelu-, yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot. Lisäksi toivomme sinun omaavan hyvät tietotekniset taidot sekä kyvyn sujuvaan puhelintyöskentelyyn. Kyky hallita laajoja asiakokonaisuuksia sekä hyvä paineensietokyky ajoittain hektisessäkin työssä tukevat tehtävässä onnistumista. 

Asiakasohjausyksikön toiminnalla pyritään keventämään palvelurakennetta ja sujuvoittamaan asiakkaan palvelupolkua. Asiakasohjausyksikön toiminta on osa ennaltaehkäiseviä palveluja.  Asiakasohjauksen asiakasneuvojan työllä edistetään kuntalaisten itsenäistä elämää, sosiaalisia suhteita ja osallisuutta, terveyttä ja toimintakykyä sekä turvallista kotona asumista. Asiakasneuvojan työ toteutuu verkostomaisena yhteistyönä tulosalueen, toimialan ja monisektorisen verkoston kanssa. Asiakasohjausyksikön tehtävänä on ennaltaehkäisyn lisäksi koordinoida palvelusta toiseen siirtymistä.

Tervetuloa osaksi tiimiämme!

Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus: Sosiaali- tai terveysalan ammatillinen perustutkinto tai alan aikaisempi      kouluasteinen ammatillinen tutkinto.

Kelpoisuusvaatimuksen lisäksi edellytämme: Hyvää suullista ja kirjallista suomen kielen taitoa.

Luemme eduksi: 

  • Vantaan sosiaali- ja terveysalan organisaation tuntemuksen
  • Apotti -asiakastietojärjestelmän käyttökokemuksen
  • Ruotsin kielen taidon

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti

Palkkaus: 2208,62 euroa/kk, lisäksi mahdollinen aikaisempaan työkokemukseen perustuva lisä.

Edellytettävät luvat: Ennen valintaa on esitettävä hyväksyttävä työterveyshuollon todistus terveydentilasta.

Työpaikkojen lukumäärä: 1

Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa

Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen

Palvelusuhteen muoto: Työsuhde

Työaika: 38 h 45 min/viikko 


Yhteystiedot:

Toimintayksikön esimies, Sirkku Salminen
P. 043-825 6376
sirkku.salminen@vantaa.fi
Tavoitettavissa arkisin klo 8-16


Susanne Laine
P. 040-866 9810
susanne.laine@vantaa.fi
Tavoitettavissa arkisin klo 8-16

Vantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.

Lähetä hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme kautta. Vantaan hakujen hakuaika päättyy klo 16:00.

Rekrytointiprosessissa saatetaan käyttää videohaastattelua.