Asiakaskokemuspäällikkö
Opetushallitus

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 3.5.2021

Opetushallituksen tehtävänä on kehittää koulutusta, varhaiskasvatusta ja elinikäistä oppimista, hoitaa näihin liittyvät palvelu- ja hallintotehtävät sekä ennakoida osaamis- ja koulutustarpeita. Opetushallitus edistää yhteiskunnan kansainvälistymistä ja suomalaisen koulutuksen tunnettuutta ja yhteistyötä ulkomailla.

Asiakkaitamme ovat oppijat, oppimisen ja kansainvälistymisen asiantuntijat, varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen järjestäjät, työelämä sekä koko ympäröivä yhteiskunta päätöksentekijöineen. Asiakkuudet ja tieto -päätoiminto vastaa Opetushallituksen asiakaskokemuksen kehittämisestä sekä toimialan tiedon hallinnasta, hyödyntämisestä ja digitalisaatiosta.

Etsimme asiakaskokemuksen kehittämisessä monipuolisen työkokemuksen kartuttanutta tekijää. Asiakaskokemuspäällikkö vahvistaa toimintamme vaikuttavuutta varmistamalla asiakkaillemme sujuvat palvelupolut ja laadukkaan monikanavaisen asiakaspalvelun. Asiakaskokemuspäällikön tehtävänä on kehittää ja vakiinnuttaa asiakasymmärryksen hankinnan, asiakaskokemuksen mittaamisen ja asiakkuudenhallinnan menetelmiä osaksi Opetushallituksen arkea.

Hakijalta odotamme

Sinulla on laaja ja ajantasainen kokemus asiakaskokemuksen johtamisesta, kehittämisestä ja toimivista käytänteistä. Osaat hyödyntää muotoiluajattelun ja yhteiskehittämisen menetelmäosaamistasi asiakkaiden, sidosryhmien ja kollegojen kanssa. Sinulla on näyttöjä tilanteista, joissa asiakaskokemusta mittaamalla on onnistuneesti kehitetty organisaation toimintaa. Osaat hahmottaa datan hyödyntämisen mahdollisuudet ja edistät toiminnan perustumista tietoon.

Hyödynnät verkostojasi, vahvistat yhdessä tekemisen kulttuuria ja innostat ympäristöäsi oppimaan ja kokeilemaan uutta. Työskentelytapasi on valmentava ja ratkaisukeskeinen. Sinulla on erinomaiset fasilitointitaidot sekä lähitilanteissa että digitaalisissa toimintaympäristöissä. Hallitset sujuvasti useat rinnakkaiset projektit. Olet luonteva viestijä ja vaikuttaja. Sujuva ilmaisu ja visualisointikyky ovat vahvuuksiasi.

Parhaat valmiudet tehtävän hoitamiseen antaa ylempi korkeakoulututkinto.

Työssä tarvittava kielitaito

Kotimaisten kielten lisäksi hyvä englannin kielen taito on eduksi tehtävässä onnistumisessa.

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Tehtävän palkkaus määräytyy Opetushallituksen palkkausjärjestelmän vaativuustason 14 mukaisesti, jolloin tehtäväkohtainen palkanosa on 4 036,94 € kuukaudessa ja henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuva palkanosa enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Edut

Opetushallituksessa pääset syventämään osaamistasi ja ammattitaitoasi merkityksellisen työn parissa, osana oppimiseen intohimoisesti suhtautuvaa työyhteisöä.

Noudatamme liukuvaa työaikaa ja hyödynnämme joustavasti sekä omia tilojamme, valtionhallinnon yhteiskäyttötiloja että etätyömahdollisuuksia. Käytössäsi on työnantajan lounastuki sekä liikunta- ja kulttuurietu.

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Yhteydenotot puhelimitse ke 5.5. klo 15-16 ja ma 10.5. klo 15-16.

Paula Merikko
Johtaja, Asiakkuudet ja tieto 
029 533 1783, paula.merikko@oph.fi 

Koeaika on 6 kuukautta.

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot