(Poistunut julkaisusta)

Arviointipäällikkö
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 12.4.2019

Tehtävän kuvaus


Haemme arviointipäällikköä sosiaali- ja terveystoimialan asumisen tuki -yksikköön vakinaiseen virkaan 1.8.2019. Tehtävä alkaa viransijaisuutena 29.4.2019 lukien tai sopimuksen mukaan.

Arviointipäällikön tehtävänä on johtaa asumisen tuen arviointi- ja sijoitustyötä ja asumisen tuen omia mielenterveysasiakkaiden asumispalveluja sekä osallistua ostopalveluiden hankintaan ja seurantaan.

Arviointipäällikön tehtävänä on oman toimintakokonaisuuden johtaminen ja kehittäminen. Hän johtaa sovitut tavoitteet käytäntöön, seuraa toiminnan tuloksellisuutta, vastaa arvioinnista ja raportoinnista. Hänelle kuuluu myös laaja yhteistyö verkostojen kanssa.

Haemme dynaamista henkilöä, jolla on kokemusta esimiestyöstä ja näyttöä muutoksien aikaansaamisesta.

Täytä hakemuksesi ensisijaisesti osoitteessa helsinkirekry.fi. Kirjallisen hakemuksen voit lähettää Helsingin kaupungin kirjaamoon, sosiaali- ja terveystoimiala, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus 7-872-19. (Käyntiosoite on Pohjoisesplanadi 11--13.)
Hakemukset ovat julkisia eikä niitä palauteta.

Kelpoisuusehto


Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 (7 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.

Luemme eduksi


KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus