Arviointiasiantuntija, ulkoinen tarkastus
Espoon kaupunki

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 21.9.2021

Haemme arviointiasiantuntijaa monipuolisiin arvioinnin ja tarkastuksen tehtäviin ulkoisen tarkastuksen yksikköön.

Ulkoinen tarkastus toimii kaupungin varsinaisen linjaorganisaation ulkopuolella tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Yksikkö valmistelee tarkastuslautakunnan arvioinnit ja tekee JHT-tilintarkastajan työohjelman ja yksikön oman tarkastusohjelman mukaisia tarkastuksia. Tarkastuslautakunnan lakisääteisenä tehtävänä on arvioida valtuuston kaupungille ja kaupunkikonsernille asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista sekä toiminnan tuloksellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. Tarjoamme ammatillisesti haastavia ja monipuolisia työtehtäviä sekä näköalapaikan Espoon kaupungin hallintoon ja talouteen.

Tehtäviisi kuuluu tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelman mukaisten arviointien laadintaan ja toteutukseen sekä tilintarkastajan työohjelman ja oman tarkastusohjelman mukaisiin tarkastuksiin osallistuminen. Arviointiasiantuntijana toimit jatkossa tarkastuslautakunnan/jaoston sihteerinä. Työtehtäviä ja tehtävänkuvaa muokataan ja laajennetaan valmiuksiesi mukaan.

Olet aikaansaava ja joustava sekä vastuuntuntoinen ja yhteistyökykyinen. Sinulla on hyvä paineensietokyky ja olet työssäsi huolellinen. Sopeudut vaihtuviin tilanteisiin ja haluat kehittyä sekä oppia uutta työssäsi ja olet kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista.

Kielitaitovaatimuksena on erinomainen suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito sekä tyydyttävä ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito.

Tehtävässä edellytetään vähintään kolmen vuoden kokemusta julkishallinnosta ja/tai -julkistaloudesta. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää kokonaisuuksien hallintaa, itsenäistä ja vastuullista työotetta sekä kykyä uusien asioiden omaksumiseen. Lisäksi edellytämme sinulta käytännössä osoitettuja toimivia viestintä- ja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä tehdä rakentavaa yhteistyötä niin oman työyksikön, tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan kuin kaupungin sisäisten ja ulkoisten sidosryhmienkin kanssa.

Luemme eduksi hyvän perehtyneisyyden kaupunkiorganisaation toimintaan, talouteen ja kaupunkistrategiaan. Arvostamme kokemusta arviointi- ja/tai tarkastustehtävistä sekä virkatehtävissä hankittua kokemusta luottamustoimielinten valmistelu- ja/tai sihteeritehtävistä.

Kaupungilla on käytössä osittaisen etätyön mahdollistavat työvälineet.

Työpaikan nimi: Ulkoisen tarkastuksen yksikkö
Työaika: 36 h 45 min viikossa.
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Haettava tehtävä on virkasuhteinen. Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Työ alkaa 1.11.2021 tai sopimuksen mukaan.

Kelpoisuusvaatimukset: Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.


Espoon ulkoisen tarkastuksen yksikkö arvioi tarkastuslautakunnan alaisena ulkoisen valvonnan yksikkönä valtuuston kaupunkikonsernille asettamien tavoitteiden toteutumista ja toiminnan tuloksellista ja tarkoituksenmukaista järjestämistä. Yksikkö osallistuu kaupungin tilintarkastuksen suorittamiseen tilintarkastajan kanssa sovitulla tavalla, valmistelee tarkastuslautakunnalle sen toimivaltaan kuuluvat asiat ja huolehtii lautakunnan apuna sidonnaisuusilmoituksia koskevasta valvonnasta. Tarjoamme ammatillisesti haastavia ja monipuolisia työtehtäviä ja näköalapaikan Espoon kaupungin hallintoon ja talouteen.

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot