(Poistunut julkaisusta)

Arbetsmarknadsdirektör
Kyrkans arbetsmarknadsverk / Kyrkostyrelsen

Alkuperäinen julkaisupäivä 31.7.2018

Kyrkans arbetsmarknadsverk som verkar i anslutning till Kyrkostyrelsen sköter intressebevakningen i arbetsmarknadsärenden för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, dess församlingar och övriga kyrkliga arbetsgivare. Arbetsmarknadsverket förhandlar och ingår avtal om bland annat anställdas löner och arbetstider och bevakar arbetsgivarnas intressen i utvecklingen av arbetsrätts- och arbetslivsfrågor. Arbetsmarknadsverkets beslutande organ är delegationen, vars uppgifter sköts av Kyrkostyrelsens arbetsmarknadsavdelning. Arbetsmarknadsavdelningen bereder ärenden för arbetsmarknads-verket men även för Kyrkostyrelsen. Kyrkostyrelsen har drygt tvåhundra anställda, varav åtta på arbetsmarknadsavdelningen. Kyrkans arbetsmarknadsdirektör är ett ecklesiastikråd som leder Kyrkostyrelsens arbetsmarknadsavdelning och är medlem av Kyrkostyrelsens ledningsgrupp.

I och med att den nuvarande tjänsteinnehavaren övertar tjänsten som riksförlikningsman söker Kyrkostyrelsen för fast anställning en

ARBETSMARKNADSDIREKTÖR

Till uppgifterna hör att
– leda och utveckla förhandlings- och avtalsverksamheten samt beredningen av lagar och författningar som gäller anställningen i kyrkans ansvarsområde
– utveckla kyrkans personalpolitik
– vara chef för de anställda på avdelningen
– sköta övriga uppgifter som hör till Kyrkostyrelsens arbetsmarknadsavdelning.

Vi förutsätter
– lämplig högre högskoleexamen
– god kännedom om arbetsmarknadsförhållandena, personalförvaltningen och skötseln av frågor som gäller tjänste- och anställningsförhållanden
– utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i finska
– nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i svenska
– medlemskap i evangelisk-lutherska kyrkan.

Som meriter räknas
– kännedom om kyrkans förvaltning och verksamhet.

Vi erbjuder dig
– chansen att utveckla kyrkans arbetsmarknadsverksamhet och personalpolitik
– ett jordnära arbete på en ”himmelsk arbetsplats”
– en lön på 7 784 euro/mån.

Vårt kontor finns i Helsingfors, vid havsstranden intill salutorget. Adressen är Södra kajen 8. Vår arbetsplats är en av många rökfria arbetsplatser.

Vi ber dig rikta ansökan till Kyrkostyrelsen och lämna den inklusive bilagor via den elektroniska rekryteringstjänsten på adressen sakasti.fi/tyopaikat senast 24.8.2018 kl. 15. Ansökningshandlingarna returneras inte. Tjänsten omfattar en prövotid på sex (6) månader.

Mer information ger Kyrkostyrelsens kanslichef Jukka Keskitalo mån. 6.8, tis. 14.8 och tors. 23.8, tfn 050 5666130, jukka.keskitalo@evl.fi och ordföranden för delegationen för Kyrkans arbetsmarknadsverk Tapio Tähtinen fre. 10.8 och ons. 15.8, tfn 050 5027518.

www.sacrista.evl.fi > Arbetsgivarna