(Poistunut julkaisusta)

Arbetsavtalsförhållande för en arbetschef inom fastighetsunderhållet
Esbo kyrkliga samfällighet

Alkuperäinen julkaisupäivä 16.4.2019

Förlängd ansökningstid för arbetsavtalsförhållandet för en arbetschef inom fastighetsunderhållet

Arbetschefen är verksam inom byggherreverksamheten och fastighetsunderhållet, och svarar för uppgifter som hänför sig till byggnadernas årsreparationer och underhåll. Arbetschefen svarar självständigt för att låta utarbeta planer för renoveringsobjekten och för byggherreverksamheten, inklusive tillsynen. Dessutom är arbetschefen mellanchef för den personal som svarar för fastighetsskötseln. Till fastighetsunderhållet hör också beredning av administrativa beslut och genomförande av konkurrensutsättningar i samband med offentliga upphandlingar inom den egna verksamhetssektorn. På grund av sysslans karaktär ska den som utses till arbetschef ha förståelse för aspekter som berör den kristna tron, i synnerhet när det gäller underhållet av kyrkor och kapell. Sysslan kräver dessutom kännedom om kyrkans värderingar.

Vi önskar att den som söker tjänsten har goda teoretiska och praktiska färdigheter inom byggbranschen samt erfarenhet av offentlig förvaltning, konkurrensutsättningar i samband med offentliga upphandlingar och av att vara verksam som chef. Sökanden förväntas kunna hantera moderna hustekniska arbetsredskap. Vid Esbo kyrkliga samfällighets enhet för fastighetstjänster används bl.a. Haahtela-programmen. Konkurrensutsättningen av upphandlingarna sköts i Esbo kyrkliga samfällighet i huvudsak med hjälp av konkurrensutsättningssystemet Cloudia. Färdigheter att hantera detta system betraktas som en merit för sökanden.

Till sysslans behörighetskrav hör en lämplig examen inom byggbranschen, antingen på institutnivå eller på YH-nivå, omfattande kännedom om byggande och fastighetsunderhåll, samt goda muntliga och skriftliga färdigheter i finska och nöjaktiga muntliga och skriftliga färdigheter i svenska. Vi önskar att sökanden har minst fem års erfarenhet av uppgifter inom bygg- och fastighetsbranschen.

Ansökan ska lämnas in via Kyrkans HR-tjänst senast 12.5.2019 kl. 23.00. Tidigare inlämnade ansökningar beaktas. Förfrågningar besvaras av byggnadschef Benita Sane, tfn. 050 307 2319, 26.4.2019 kl. 9-11 och 2.5..2019 kl. 9–11 och 13-15 eller per e-post på adressen benita.sane@evl.fi.