Arbetsavtalsförhållande för en arbetschef inom fastighetsunderhållet
Esbo kyrkliga samfällighet

Alkuperäinen julkaisupäivä 3.1.2019

Arbetschefen är verksam inom byggherreverksamheten och fastighetsunderhållet, och svarar för byggnadernas underhåll och för mindre årsreparations- och underhållsarbeten. Arbetschefen svarar självständigt för att låta utarbeta planer för renoveringsobjekten och för byggherreverksamheten, inklusive tillsynen. Dessutom är arbetschefen mellanchef för fastighetsskötarna och specialyrkesmannen. Till fastighetsunderhållet hör också beredning av administrativa beslut och genomförande av konkurrensutsättningar i samband med offentliga upphandlingar inom den egna verksamhetssektorn. På grund av sysslans karaktär ska den som utses till arbetschef ha förståelse för aspekter som hör till utövningen av kristen tro, i synnerhet när det gäller underhållet av kyrkor och kapell. Sysslan kräver dessutom kännedom om kyrkans värderingar.

Vi önskar att den som söker tjänsten har goda teoretiska och praktiska färdigheter inom fastighetssektorn samt erfarenhet av offentlig förvaltning, konkurrensutsättningar i samband med offentliga upphandlingar och av att vara verksam som chef. Projektkunnande inom byggherreverksamhet och tillräcklig erfarenhet av hustekniska system betraktas som meriter för sökanden. Sökanden förväntas kunna hantera moderna hustekniska arbetsredskap. Vid Esbo kyrkliga samfällighets enhet för fastighetstjänster används bl.a. Haahtela-programportföljen samt Esmikko-terminaler i samband med passerkontrollsystemen. Konkurrensutsättningen av upphandlingarna sköts i Esbo kyrkliga samfällighet i huvudsak med hjälp av konkurrensutsättningssystemet Cloudia. Färdigheter att hantera detta system betraktas som en merit för sökanden.

Till sysslans behörighetskrav hör en lämplig examen inom byggbranschen, antingen på institutnivå eller på YH-nivå, omfattande kännedom om byggande och fastighetsunderhåll, samt goda muntliga och skriftliga färdigheter i finska och nöjaktiga muntliga och skriftliga färdigheter i svenska. Vi önskar att sökanden har minst fem års erfarenhet av arbetsledningsuppgifter inom fastighetssektorn.

Sysslans lön fastställs enligt kravgrupp 503 i KyrkTAK (3 220 €/månad). Utöver grundlönen betalas på basis av tidigare arbetserfarenhet en årsbunden individuell lönedel, som motsvarar högst 15 % av grundlönen. För sysslan gäller kansliarbetstid (36:45 h/vecka). Arbetet inleds enligt avtal, och sysslan är förknippad med en prövotid på fyra månader.

Ansökan ska lämnas in via Kyrkans HR-tjänst senast 20.1.2019 kl. 23.00. Förfrågningar besvaras av byggnadschef Benita Sane, tfn. 050 307 2319, 9.1.2019 kl. 9–11 och 17.1. kl. 9–11.

Lisätiedot

  • Ilmoitusnumero: 1215808
  • Työsuhde: Vakituinen työsuhde
  • Työn tyyppi: Kokopäiväinen
  • Hakuosoite: www-osoite