(Poistunut julkaisusta)

Apulaisylilääkäri
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 2.11.2020

Tehtävän kuvaus

Kotihoidon lääkärit -yksikkö tuottaa lääkäripalveluja ja osallistuu toiminnan kehittämiseen kotihoidossa, ympärivuorokautisessa hoidossa sekä arviointi- ja kuntoutusyksiköissä. Potilaitamme ovat hauraat, toiminnanvajeiset ja monisairaat helsinkiläiset. Annamme asiantuntijakonsultaatioita mm. palvelutarpeen arviointia tekeville sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille sekä lääkinnälliseen kuntoutukseen liittyvissä kysymyksissä. Kehittämisorientoituneessa, pidetyssä yksikössämme työskentelee noin 40 lääkäriä. Geriatreja on palveluksessamme yli 10. Työpisteemme sijaitsevat eri puolilla Helsinkiä.

Nyt haemme tiimiimme uutta apulaisylilääkäriä kliiniseen työhön, kehittämistehtäviin ja muihin geriatrisesti orientoituneisiin asiantuntijatehtäviin laajassa yhteistyöverkostossamme.

Kliininen potilastyö voi sijoittua kotihoitoon, ympärivuorokautiseen hoitoon, arviointi- ja kuntoutusosastoille, kuntouttavaan arviointiyksikköön ja asiakasohjausyksikköön yksikön tilanteen ja apulaisylilääkärin kiinnostuksen mukaan.

Apulaisylilääkäritiimissä (nyt 8 apulaisylilääkäriä) osa toimii myös esihenkilötehtävissä. Kehittämistehtävät ovat monialaisessa verkostossa tapahtuvaa toiminnan kehittämistä jatkuvan parantamisen periaatteiden mukaisesti.

Kehittäminen voi olla yksikön sisäistä toiminnan edistämistä ja kehittämistä yli yksikkörajojen. Nyt haettavan apulaisylilääkärin tehtäväalueet sovitetaan osaksi apulaisylilääkäritiimin muuta tehtäväkenttää. Tehtäväalueita ja työnjakoa tarkastellaan säännöllisesti monipuolisen työnkuvan ja osaamisen ylläpitämiseksi. Työn aloitusvaiheessa esihenkilövastuuta ei ole.

Hakijan tulee olla Suomessa laillistettu lääkäri ja hänellä tulee olla erikoislääkärin oikeudet soveltuvalla erikoisalalla (geriatria, yleislääketiede, yleissisätaudit).

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Virkaan valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Työssä edellytetään Itseohjautuvuutta ja oma-aloitteisuutta, kykyä työskennellä moniammatillisissa verkostoissa ja hyviä kommunikaatiotaitoja.

Katsomme eduksi aiemman kokemuksen työskentelystä ikääntyneiden parissa kotihoidossa ja sosiaalihuollon asumispalveluissa. Kokemuksen kehittämisprojekteissa ja -hankkeissa työskentelystä ja niistä vastaamisesta.

Jätä hakemuksesi ensisijaisesti osoitteessa helsinkirekry.fi. Kirjallisen hakemuksen voit lähettää Helsingin kaupungin kirjaamoon, sosiaali- ja terveystoimi, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus SOTE-03-1177-20. Käyntiosoite on Pohjoisesplanadi 11-13. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.

Sopimusala

LS Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa

Ylilääkäri Jonne Sirola, p. 050 342 7492 Johtajalääkäri Laura Pikkarainen, p. 050 345 0278

Lisätietoa

https://www.hel.fi/helsinki/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut/sairaalat/kotihoidon-laakarit