Apulaisrehtori
Helsingin kaupunki / Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 17.11.2020

Haemme Stadin ammatti- ja aikuisopistoon apulaisrehtoria. 

Apulaisrehtori vastaa erikseen määriteltyjen ammattiopistotasoisten toimintojen johtamisesta, koordinoinnista ja kehittämisestä sekä niihin liittyvästä valmistelutyöstä. Hän varmistaa omalta osaltaan kaupungin ja oppilaitoksen strategisten tavoitteiden toteuttamisen. 

Apulaisrehtori toimii määriteltyjen pedagogisten toimintojen omistajana ja edustaa oppilaitosta vastuualueensa sidosryhmien ja kumppaneiden kanssa tehtävässä yhteistyössä. Hän varmistaa osaltaan oppilaitoksen toiminnan laadun ja pedagogisten linjausten toteutumisen. Lisäksi hän osallistuu oppilaitoksen strategiatyöhön rehtoritiimin jäsenenä.

Apulaisrehtori vastaa osaltaan oppilaitoksen toiminnan tuloksellisuudesta ja taloudesta. Hän ennakoi toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia ja tuottaa niiden pohjalta tietoa oppilaitoksen johtamiseen sekä vastaa kehittämishankkeiden suunnittelusta, valmistelusta ja toteutumisen seurannasta. Apulaisrehtori myös vastaa sovituista hankinnoista delegointipäätösten mukaisesti koko oppilaitoksen tasolla.     

Apulaisrehtori johtaa ja koordinoi sovittujen tiimien ja työryhmien toimintaa oppilaitostasolla ja osallistuu oppilaitoksen edustajana työryhmiin kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla. Hän osallistuu oppilaitoksen henkilöstösuunnitteluun ja osaamisen kehittämiseen. 

Palvelussuhde alkaa 1.1.2021.


Kelpoisuusehto:

Apulaisrehtorilta edellytetään opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetussa asetuksessa (986/1998) vaadittava kelpoisuus. 

Virkasuhteeseen otettavan tulee toimittaa itseään koskeva lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote.

Lisäksi apulaisrehtorilta edellytetään johtamiskokemusta, näyttöä asiantuntijatiimien tuloksellisesta johtamisesta, vahvaa strategista ja pedagogista osaamista sekä ammatillisen koulutuksen, rahoituksen ja viranomaismääräysten tuntemusta.


Luemme eduksi:

- valmentavan otteen johtamiseen sekä erinomaisen tiimityöskentelykyvyn
- muutosketteryyden ja paineensietokyvyn
- ymmärryksen itseohjautuvan organisaation toiminnan periaatteista ja kyvyn soveltaa niitä omaan työhönsä sekä
- liiketoimintaosaamisen.


Rekrytoinnin aikataulu:

Osa hakijoista kutsutaan 3.12. pidettävään Teams-ryhmähaastatteluun, jonka jälkeen osa hakijoista saa kutsun videohaastatteluun (vastausaika 4.-7.12.). Osa videohaastatteluun kutsutuista hakijoista saa kutsun Psyconin toteuttamaan henkilöarviointiin (toteutus 9.12.). Henkilöarvointiin lähetetyt hakijat kutsutaan 15.12. pidettäviin yksilöhaastatteluihin.
 

 

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot

  • Ilmoitusnumero: 1400816
  • Tehtäväalue: Julkishallinto/järjestöt, Koulutus/opetus
  • Työsuhde: Vakinainen virka
  • Työn tyyppi: Kokopäiväinen
  • Hakuosoite: www-osoite
  • Sijainti: Helsinki
  • Lisätietoja antaa: Ammatillisen koulutuksen päällikkö Maria Sarkkinen, puh. 09 310 23149. Tavoitettavissa 18.11. klo 14-15 ja 24.11. klo 14-15.