(Poistunut julkaisusta)

Apulaisosastonhoitaja (2 tehtävää)
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 23.2.2019

Tehtävän kuvaus


Helsingin psykiatria- ja päihdepalvelut jakautuvat kuuteen palvelukokonaisuuteen: Asumisen tuki, Ensilinjan palvelut, Mielialahäiriöpalvelut, Psykoosipalvelut, Päihdepalvelut sekä Sosiaali- ja kriisipäivystys.

Haemme kahta apulaisosastonhoitajaa psykoosipalvelujen osastoille, toinen osastolle 6-1 ja toinen Erityishoidon osastolle.

Osasto 6-1 on profiloitunut kuntoutusta tarvitsevien psykoosipotilaiden hoitoon. Osastolla on 15 potilaspaikkaa. Apulaisosastonhoitajan tehtävä täytetään 1.4.2019 tai sopimuksen mukaan.

Erityishoidon osasto tarjoaa akuuttipsykiatrisia tutkimus- ja hoitojaksoja vaikeahoitoisille psykiatrisille potilaille, joilla on psykoosisairaus ja väkivaltariski. Osastolla on 8 potilaspaikkaa. Apulaisosastonhoitajan tehtävä täytetään 1.4.2019 tai sopimuksen mukaan.

Kummallakin osastolla toimii moniammatillinen työryhmä. Apulaisosastonhoitaja toimii osastonhoitajan työparina. Apulaisosastonhoitajan tehtäviin kuuluu kliiniseen hoitotyöhön osallistumisen lisäksi osastonhoitajan sijaistaminen, hoitotyön kehittäminen, suunnittelu ja koordinointi. Työ on kaksivuorotyötä.

Tarjoamme tehtävään hyvän perehdytyksen, Helsingin kaupungin hyvät koulutusmahdollisuudet ja henkilöstöetuudet.

Kelpoisuusehto


Sairaanhoitajan ammattikorkeakoulututkinto tai aiempi opistotason tutkinto tai erikoissairaanhoitajan tutkinto, terveydenhoitajan tai kätilön tutkinto, joihin sisältyy laillistus sairaanhoitajaksi.

Tehtävässä edellytetään terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain 559/1994 mukainen laillistus Suomessa. Kliinistä hoitotyötä tekeviltä vaaditaan osaston lääkehoidon edellyttämä lääkehoidon osaaminen.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Luemme eduksi


kehittämismyönteisen työotteen ja kokemuksen psykiatrisesta hoitotyöstä.