Ansvarig handledare, barnskyddets familjearbete
Helsingin Kaupunki

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 5.10.2021

Beskrivning av jobbet

Vi söker en vikarierande ansvarig handledare till Berghälls familjecenters barnskydd och familjesocialarbete. Vikariatet är för tidsperioden 1.12.2021-31.5.2022. Arbetsförhållandet kan eventuellt förlängas.

Den ansvariga handledaren fungerar som familjearbetets teamledare. Familjearbetet är öppenvårdens stödverksamhet för barn och unga som har en klientrelation inom barnskyddet eller socialvården. En del av teammedlemmarna erbjuder familjearbete på svenska. Det finns sju team för familjearbete i Helsingfors, varav alla har en egen teamledare.

Den ansvariga handledarens uppgifter är att stöda medarbetarna i klientarbetet med unga och deras familjer, klienthandledning, förberedande av uppgifter som har att göra med personalförvaltning, planering av arbetsturer, leda teammöten och tätt samarbete inom socialarbetarnätverk och med övriga samarbetspartners. Som stöd för arbetet finns den ledande handledaren, stadens övriga teamledare och arbetshandledning.

Vi erbjuder dig ett intressant och varierande jobb samt stadens mångsidiga personalförmåner som bl.a. utbildningsmöjligheter och arbetsresesedlar. Vid behov hjälper vi dig att skaffa en tjänstebostad.

Lämna in din ansökan under adressen helsinkirekry.fi. Fyll i ansökan på finska.

Behörighetsvillkor:

Behörighetsvillkoren är en yrkeshögskoleexamen som lämpar sig för socialarbetssektorn (socionom) i enlighet med lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården 817/2015 (8 §).

Uppgiften förutsätter registrering i Valviras centralregister över yrkesutbildade personer.

Språkkravet är goda muntliga och skriftliga färdigheter i finska.

Innan anställningsbeslutet fattas måste den sökande lämna in en bedömning från företagshälsovården gällande den sökandes förutsättningar att sköta de uppgifter som hör till arbetet.

Uppgiften förutsätter att ett brottsregisterutdrag uppvisas (lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn 504/2002).

Vi förutsätter också:
- kompetens att leda människor med ett coachande och inspirerande förhållningssätt
- erfarenhet av ledarskap och arbete med barnfamiljer i kontext av familjearbete
- god interaktionsförmåga
- organisationsförmåga och förmåga till att arbeta självständigt
- ett uppmuntrande arbetssätt och bra stresshanteringsförmåga
- beredskap till att arbeta med i ibruktagandet av Apotti-klienthanteringssystem (tas i bruk hos oss 6.11.2021)
- beredskap till arbetet med personalhanteringsfrågor och personalhanteringssystem.

Som meriter räknar vi:
- förmåga att utveckla den egna dialogen och reflexivitet i klientarbetet
- en inspirerande och utvecklande attityd
- förmåga att arbeta på svenska.

Avtalsbransch

SOTE Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus (1.9.2021 alkaen)

Upplysningar om jobbet ges av

Riitta Korhonen, ledande handledare, tel. 050 326 9674, riitta.korhonen@hel.fi Marjo Pohjola, ledande handledare, tel. 0503630658, marjo.pohjola@hel.fi

Mer info

https://www.hel.fi/toihinsoteen/sv

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot

  • Ilmoitusnumero: 1507375
  • Tehtäväalue: Sosiaaliala ja terveydenhuolto
  • Työsuhde: Määräaikainen työsuhde
  • Työn tyyppi: Kokopäiväinen
  • Hakuaika päättyy: 22.10.2021
  • Hakuosoite: www-osoite
  • Sijainti: Helsinki