(Poistunut julkaisusta)

Analyytikko, 4 paikkaa
Verohallinto

Alkuperäinen julkaisupäivä 11.4.2019

Haemme Henkilöverotusyksikön Ohjaus- ja kehittämisyksikköön ja Veronkantoyksikön Ohjaus- ja kehittämisyksikköön neljää vakinaista analyytikkoa.

Analyytikkona tehtäviisi kuuluu analyysien ja raporttien laatiminen erilaisiin liiketoiminnan tarpeisiin, kuten veroriskien tunnistamiseen ja erilaisten toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointiin. Työhösi kuuluvat myös analyysit ja selvitystehtävät liittyen prosessien ja toimintojen kehittämiseen. Lisäksi tehtäviisi kuuluu Verohallinnon analyysitoiminnan kehittäminen ja kehittämisprojekteihin osallistuminen analytiikan näkökulmasta. Työskentely tapahtuu verkostomaisesti yhteistyössä muiden yksiköiden analyytikoiden kanssa.

Analyytikon työnkuva voi painottua joko data-analytiikkaan tai raportointiin, riippuen muun muassa valittavan henkilön osaamisesta.

Analyytikkona sinun on mahdollista soveltaa erilaisia tilastollisia tai koneoppimismenetelmiä tai tiedon louhintaa. Työssäsi hyödynnät muun muassa R-ohjelmistoa sekä Microsoftin tuotteita, kuten SQL Server ja Power BI.

Tehtävään sovelletaan enintään kuuden kuukauden koeaikaa.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusehtona valittavalta henkilöltä edellytetään suomen tai ruotsin kielen hyvää suullista ja kirjallista taitoa. (Valtioneuvoston asetus Verohallinnon virkamiehiltä vaadittavasta kielitaidosta (1052/2009) 2.1 §).

 

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

 

Hakijalta odotamme

• analyysimenetelmien ja -työtapojen tuntemusta
• kokemusta tilastollisten analyysien tekemisestä ja niiden tekemiseen tarvittavien työkalujen käytöstä
• R- ja SQL-kielten osaamista tai SQL-kielen ja Microsoftin BI-tuotteiden osaamista

Odotamme lisäksi aloitteellisuutta, kehittämishakuisuutta, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä kokemusta vaativista kehittämistehtävistä ja verkostomaisesta toiminnasta. Tehtävällä on kansainvälinen ulottuvuus, joten eduksi katsotaan sujuva englannin kielen taito.

Odotamme hakijoilta myös tehtävään soveltuvaa korkeakoulutusta.

Luemme eduksi:
• kokemuksen isojen aineistojen käsittelystä, koostamisesta ja analysoinnista
• kokemuksen Microsoft BI-tuotteista (SSAS ja Power BI)
• kokemuksen ETL-prosesseista ja niiden toteuttamisesta
• kokemuksen tietomallinnuksesta ja tietokantojen suunnittelusta
• kokemuksen mikrosimulaatiomallien kehittämisestä
• verotusjärjestelmän tuntemuksen sekä Verohallinnon prosessien kokonaisuuden ja siihen liittyvien rajapintojen ymmärtämisen

Eduksi luetaan myös kokemus suuren organisaation toiminnoista, toimintaympäristöstä ja prosesseista.

 

 

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Vakinainen

Työaika:   Virastotyöaika

Tehtävä alkaa:   1.8.2019 tai sopimuksen mukaan

 

Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään:   24.4.2019 16:15

ID:   28-352-2019

Sähköiset hakemukset:

  • Hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta.

 

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Verohallinto
PL 325
00052 VERO

 

Palkkaukseen liittyvät tiedot

  Tehtävän palkkaus määräytyy Verohallinnon palkkausjärjestelmän vaativuustasojen 11-13 mukaisesti, riippuen valittujen henkilöiden aiemmasta kokemus-, osaamis- ja koulutustaustasta. Tehtäväkohtainen palkanosa on 3319,28-4091,01 euroa kuukaudessa. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 48 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta (alkuvaiheessa keskimäärin 4 % - 16 %).

 

Edut

Joustava työaika, etätyömahdollisuus, liikunta- ja kulttuurisetelit, työmatkasetelit, työantajan tukema lounas.  

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä:   4

 

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä

Jarno Tuimala, pääanalyytikko, 029 512 2234, etunimi.sukunimi@vero.fi Jukka Hannula, ylitarkastaja, 029 512 2258, etunimi.sukunimi@vero.fi Päivi Viertola, toimistopäällikkö, 029 512 4744, etunimi.sukunimi@vero.fi Mikko Lintamo, pääanalyytikko, 029 512 2042, etunimi.sukunimi@vero.fi Annukka Poikkeus, apulaisjohtaja, 029 512 6311, etunimi.sukunimi@vero.fi

 

Toimipiste

  Verohallinto
Vääksyntie 4
00510 Helsinki  

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Ensimmäinen haastattelukierros järjestetään viikolla 20. Toisen kierroksen haastattelut järjestetään viikolla 23. Haastattelut pidetään Helsingissä.

Lisätietoja: Tutustu työnantajaan