(Poistunut julkaisusta)

Amanuenssi, urapalvelut
Vaasan yliopisto

Alkuperäinen julkaisupäivä 2.2.2018

Vaasan yliopisto uudistuu ja suuntautuu rohkeasti tulevaisuuteen. Kulmakiviämme ovat korkealaatuinen tutkimus ja koulutus, läheinen yhteistyö yritysten kanssa sekä yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Investoimme merkittävästi akateemisten yksikköjen uudistamiseen. Vahvaa tutkimustyötä täydentävät ilmiölähtöiset tutkimusalustat: VEBIC – Vaasa Energy Business Innovation Centre, Digital Economy ja InnoLab – Innovaatiot ja yrittäjyys.

Haemme amanuenssia yliopistopalveluihin, opiskelun ja opetuksen palvelujen lähipalvelutiimiin. Työsuhde on toistaiseksi voimassa oleva ja alkaa 1.3.2018 tai sopimuksen mukaan. Tehtävä täytetään neljän kuukauden koeajalla.

Opiskelun ja opetuksen palvelut vastaa yliopiston tutkinto- ja opintoasioiden hallinnosta, kehittämisestä ja koordinoinnista. Opiskelun ja opetuksen palvelut tarjoavat yliopiston kotimaisille ja kansainvälisille opiskelijoille keskeisiä ohjaus- ja neuvontapalveluita. Palvelut koostuvat tutkinto- ja koulutusalakohtaisesta opintojen ohjauksesta, urapalveluista, hakija- ja liikkuvuuspalveluista, opiskelijan hyvinvointipalveluista ja koulutuksen järjestelmäpalveluista. Opiskelun ja opetuksen lähipalvelut tarjoavat ohjauspalvelut opiskelijoille sekä koulutusohjelmien ja opetuksen palvelut opetus- ja tutkimushenkilökunnalle.  

Tehtävä:

Amanuenssin tehtävät keskittyvät opiskelijoiden uraohjauksen ja harjoittelun palveluihin sekä yhteistyöhön ohjaushenkilökunnan ja koulutusohjelmien kanssa opiskelun ja opetuksen palveluissa lähipalvelutiimissä. Tehtäviin kuuluu opiskelijoiden uraohjaus yksilö- ja ryhmäohjauksena, uraohjauspalveluiden kehittäminen, ohjaushenkilökunnan tuki uraohjauksen kysymyksissä sekä yhteistyö koulutusohjelmien kanssa työelämävalmiuksien kehittämisessä. Tehtäviin kuuluu myös tuetun yliopistoharjoittelun koordinointi, yhteydenpito työnantajien kanssa, palautteiden kerääminen ja raportointi sekä työ- ja harjoittelupaikoista ilmoittaminen. Lisäksi tehtävään sisältyy omaohjaajan ja koulutusohjelmakoordinaattorin tehtäviä tai opiskelun ja opetuksen palvelujen muita tehtäväkokonaisuuksia.

Odotamme sinulta:

  • soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa
  • uraohjaukseen ja työelämäyhteyksiin liittyvää monipuolista osaamista ja kokemusta  
  • erinomaisia vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja  
  • sujuvaa suullista ja kirjallista suomen ja englanninkielen taitoa

Palkka:

Tehtävä sijoittuu yliopistojen palkkausjärjestelmän muun henkilökunnan vaativuuskehikon tasolle 8. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa.

Hakeminen:

Tehtävää haetaan Vaasan yliopiston sähköisellä hakulomakkeella (Jätä hakemus -painike alla). Hakemukseen tulee liittää ansioluettelo. Hakuaika päättyy 19.2.2018.

Lisätietoja:

  • Opintopäällikkö Helena Varmajoki, +358 29 449 8174, sähköposti: etunimi.sukunimi@uva.fi 
  • Hakujärjestelmään liittyvät kysymykset: careers(a)uva.fi