(Poistunut julkaisusta)

Alueviestijä
Helsingin seurakuntayhtymä

Alkuperäinen julkaisupäivä 6.11.2019

Haemme Lauttasaaren ja Töölön seurakuntiin yhteistä alueviestijää. Alueviestijä toimii kahden vuoden määräaikaisena, täysiaikaisena viestinnän ammattilaisena työpanoksen jakautuessa tasan kahden seurakunnan kesken. Tarjoamme monipuolisen ja mielenkiintoisen tehtävän, kouluttautumismahdollisuuksia ja työyhteisön tuen tehtävään.

Alueviestijä (vaativuusryhmä 602) on viestinnän ammattilainen, joka määräaikaisen tehtävän aikana kartoittaa seurakunnan viestinnän nykytilaa, parantaa työntekijöiden valmiuksia tiedottaa omasta työalastaan, kehittää menetelmiä tavoittaa viestinnän keinoin alueiden asukkaita ja parantaa tapoja tiedottaa laadukkaasti. Tehtäviin kuuluu muun muassa sisällöntuotantoa verkkosivuille, sosiaaliseen mediaan ja intraan, sisältöjen ideointia ja tuotannon koordinointia eri medioihin, mediatiedotteiden tekemistä, tapahtumatiedottamista, mediaseurantaa ja seurakuntien työntekijöiden sparrausta.

Alueviestijäksi valinnassa arvostamme seurakunnan toiminnan tuntemusta, viestinnän alan koulutusta ja/tai kokemusta, sosiaalisen median ja verkkoviestinnän osaamista mukaan lukien liikkuvan kuvan tuottaminen, eri viestinnän ohjelmien käyttötaitoa (mm. kuvankäsittely), yhteistyökykyä ja kehittävää tapaa työskennellä, Suomen ev.lut. kirkon jäsenyyttä, hyvää suomen kielen taitoa sekä yhteisöviestinnän kokemusta.

Alueviestijän tehtäviä ovat muun muassa:

- Huolehtia viestinnän toteutumisesta Lauttasaaren kirkon ollessa peruskorjauksessa ja Töölön seurakunnan laajennuttua.
- Töölön seurakunnan osalta alueviestijän tehtäviin sisältyy seurakunnan järjestämien aluetapahtumien ja Triplassa sijaitsevan monitoimitila Fokuksen viestinnästä vastaaminen, sekä Keski- ja Pohjois-Pasilan alueelle valmistuviin uusiin asuintaloihin muuttavien ihmisten viestinnällisen tavoittamisen suunnittelutyö.
- Uusien käytäntöjen ja mallien luominen viestinnän laadun kehittämiseksi, sekä viestinnän alueellisen tavoittavuuden lisäämiseksi ja yhtenäistämiseksi.
- Henkilökunnan viestintätaitojen vahvistaminen.
- Viestinnän vuosisuunnittelu ja toteutus kahden vuoden ajalle.

Lisätietoja antavat puhelimitse maanantaina 11.11.2019 klo 10.15-11.30 Lauttasaaren kirkkoherra Juha Rintamäki (09 2340 4310 tai juha.rintamaki@evl.fi) ja Töölön kirkkoherra Hannu Ronimus (09 2340 4723 tai hannu.ronimus@evl.fi).

Hakuaika päättyy keskiviikkona 20.11.2019. Tiedottajan paikka täytetään 1.1.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan.
Haastattelut järjestetään ke 27.11. klo 9-11 Lauttasaaren seurakunnan kirkkoherranvirastossa, Myllykallionrinne 1 F 2. kerros.