(Poistunut julkaisusta)

Aluevastaava, Radan kunnossapito, Itä-Suomi
Väylävirasto

Alkuperäinen julkaisupäivä 24.10.2019

Organisaation esittely

Väylävirasto on noin 400 hengen asiantuntijavirasto, joka keskittyy tie-, rata- ja meriliikenteen väyläverkon suunnitteluun, kehittämiseen ja kunnossapitoon sekä liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen. Lisäksi se vastaa liikenteenohjauksen ja talvimerenkulun järjestämisestä. Väylä toimii liikennejärjestelmäsuunnittelussa maakuntien liittojen, kuntien, kaupunkiseutujen ja muiden toimijoiden ensisijaisena kumppanina.

Väylä on tilaajavirasto. Vuosibudjettimme on 1,6 miljardia euroa ja hallinnoimamme väyläomaisuuden arvo on 20 miljardia euroa. Työllistämme välillisesti yli 14 000 henkeä.

Väylä huolehtii liikenteen palvelutasosta ja edistää näin yhteiskuntamme hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä. Väylän tehtävänä on vastata liikkumisen muutoksen synnyttämiin asiakastarpeisiin tehokkaasti ja vastuullisesti sekä tuottaa yhteiskunnalle kasvun alustaa toimivan ja turvallisen infran muodossa. Lisäksi edistämme osaltamme infra-alan kehitystä ja vastuullista rakentamista.

Twitterissä (https://twitter.com/vaylafi)
Facebook (https://www.facebook.com/vaylafi)
YouTubessa (https://www.youtube.com/user/vaylafi)
Instagram (https://www.instagram.com/vaylafi/)
Flickr https://www.flickr.com/photos/vaylafi/

Tehtävän kuvaus

Väylän Radan kunnossapito -yksikköön haetaan aluevastaavaa, ylitarkastajan virkaan, Itä-Suomen alueelle.
Radan kunnossapito yksikkö vastaa rataverkon, sen laitteiden ja rakennelmien kunnossapidosta. Kunnossapitourakat hankitaan kilpailuttamalla. Itä-Suomen alue käsittää likimain Lahti-Kotka-Vainikkala-Nurmes-Iisalmi-Pieksämäki rajauksen sisään jäävän alueen, jonka kunnossapidon valvonnassa, hankintojen valmistelussa sekä muussa alueellisessa toiminnassa aluepäällikköä ja aluevastaavaa avustaa rataisännöitsijäorganisaatio.

Itä-Suomen aluevastaava toimii työparina kunnossapidon aluepäällikön kanssa ja osallistuu mm. alueen kunnossapitourakoiden valvontaan ja ohjaamiseen. Tehtäviin sisältyy myös alueen urakoiden hankinnan valmisteluun, rautatiekiinteistöjen kunnossapitoon liittyvät tilaajatehtävät sekä rataisännöitsijäorganisaation ohjaaminen yhteistyössä aluepäällikön kanssa. Varsin laajaan tehtäväkenttään sisältyy myös erilainen sidosryhmäyhteistyö rautatieliikenteen harjoittajien, rakentamisprojektien, kuntien ja muiden viranomaisten kanssa.

Henkilön osaamisen ja kokemuksen perusteella tehtävään voidaan sisällyttää myös erilaisia valtakunnallisia tehtäväkokonaisuuksia mm. kunnossapidon ohjaukseen, materiaalihallintaan, rataverkon käytettävyyteen, varautumiseen tai esim. tiettyihin ratateknisiin asiakokonaisuuksiin liittyen. Tehtäväkokonaisuutta on mahdollisuus jossain määrin suunnata valittavan henkilön erityisosaamisen mukaan.

Tehtävän toimipiste sijaitsee Lappeenrannassa.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakijalta odotamme

Odotamme sinulta tehtävään sopivaa osaamista ja kokemusta sekä mielellään soveltuvaa korkeakoulututkintoa. Arvostamme kokemusta kunnossapidon ja rakentamisen valvonta- sekä tilaajatehtävistä samoin kuin rautatieympäristön tuntemusta. Lisäksi arvostamme kokemusta muista tehtävään mahdollisesti sisällytettävistä asiakokonaisuuksista.

Tehtävän menestyksellistä hoitamista auttavat hyvät yhteistyö- ja neuvottelutaidot, hyvä kirjallinen ja suullinen ilmaisutaito suomen kielellä sekä riittävän hyvä englannin ja ruotsin kielen taito.

Tarjoamme sinulle monipuolisen tehtäväkentän, reilun työyhteisön ja hyvät henkilöstöedut.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Vakinainen
Työaika: Virastotyöaika
Tehtävä alkaa: 13.1.2020 tai sopimuksen mukaan

Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään: 14.11.2019 16:00
ID: 31-221-2019

Sähköiset hakemukset:

  • Hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta.

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Väylävirasto
PL 33 (Opastinsilta 12 A)
00521 Helsinki

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Palkkaus määräytyy Väyläviraston palkkausjärjestelmän mukaisesti tehtävän vaativuuden ja henkilökohtaisen suoriutumisen perusteella.

Edut

  • joustava työaika
  • etätyömahdollisuus
  • Smartumin liikunta- ja kulttuurietu
  • työmatkaetu
  • työnantajan tukema lounas.

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä: 1

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä

Jukka Valjakka yksikönpäällikkö 029 534 3925 jukka.valjakka@vayla.fi

Toimipiste

Lappeenranta
Brahenkatu 4
53100 Lappeenranta

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Tehtävää täytettäessä tehdään mahdollisesti soveltuvuusarviointi.
Tehtävässä on neljän kuukauden koeaika.
VÄYLÄ/5474/01.01.01/2019

Haluatko tietää työpaikan sijainnin?
Näytä työpaikka kartalla tässä.