(Poistunut julkaisusta)

Aluerakentamispäällikkö
Helsingin kaupunki / Kaupunginkanslia

Alkuperäinen julkaisupäivä 18.5.2020

Helsingin visiona on olla maailman toimivin kaupunki. Näin se luo parhaat urbaanin elämän edellytykset asukkailleen ja vierailijoille. Kaupungin perustehtävä on järjestää asukkailleen laadukkaita palveluja ja luoda edellytyksiä virikkeelliselle ja hauskalle elämälle. Toimiva kaupunki näkyy konkreettisina tekoina, valintoina ja arkea helpottavina asioina ihmisten jokapäiväisessä elämässä.

Helsingin kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastoon kuuluva aluerakentamisyksikkö vastaa aluerakentamisprojektien ja erikseen sovittujen kaupunkikehityshankkeiden suunnittelun ja toteutuksen johtamisesta, asunto-, palvelu- ja toimitilarakentamisen koordinoinnista, sekä aluerakentamisprojektien investointitalouden suunnittelusta ja ohjaamisesta.

Projektimaisen toteutusmallin tarkoituksena on varmistaa kaupungin strategiaohjelman tavoitteiden toteutuminen alueiden kehittämisessä hyvässä yhteistyössä rakennuttajien, asukkaiden ja muiden toimijoiden kanssa. Teemme työtä näköalapaikalla eurooppalaisen kaupunkikehityksen kärjessä.

Haemme aluerakentamisyksikön johtoon

Aluerakentamispäällikköä

Tehtävässä johdat ainutlaatuisten kaupunkikehityskohteiden suunnittelua ja toteutusta yhdessä noin 20 projektijohtajan ja projekti-insinöörin kanssa. Sinulla on laaja-alaista kaupunkikehittämisen osaamista ja tunnet hyvin rakentamisen ja kaupungin toimintaympäristön. Lisäksi sinulla on yhdyskuntatekniikan tuntemusta, hyvää kokemusta investointien hallinnasta sekä kokonaiskuva maankäytön ja rakentamisen prosesseista. Maailman toimivimman kaupungin kehittämisen avainhenkilöltä odotamme kykyä katsoa laaja-alaisesti tulevaisuuteen, kaupungin kilpailukykyyn ja kaupungistumisen mahdollisuuksiin ja haasteisiin.

Tehtävän kelpoisuusehto:

Viran kelpoisuusvaatimus on ylempi korkeakoulututkinto, kokemus johtamistehtävistä sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Lisäksi tehtävässä edellytetään:

Sinulla on vahvaa johtamiskokemusta, myös verkostojohtamisesta, kokemusta julkisen ja yksityisen toimijan yhteistyöstä sekä erinomaiset vuorovaikutustaidot.

Eduksi luetaan:

Arvostamme itsenäistä ja tavoitteellista toimintatapaa sekä hyvää englannin kielen taitoa.

Tehtävään valitun tulee esittää hyväksytty työhöntulotarkastuslausunto ennen työn aloittamista. Koeaika on 6 kuukautta.