(Poistunut julkaisusta)

Alueellisen keskusrekisterin hoitaja
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Alkuperäinen julkaisupäivä 13.12.2019

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä toimii isäntäorganisaationa vuoden 2020 alussa aloittavalle Turun alueelliselle keskusrekisterille, jossa alkuvaiheessa on mukana 13 seurakuntaa. Haettavana on:

alueellisen keskusrekisterin hoitajan virka

Viranhaltija toimii Turun alueellisen keskusrekisterin, varauspalvelun, digipainon, puhelinvaihteen ja infopisteen henkilöstön lähiesimiehenä.
Tehtävään kuuluu osallistuminen jäsenrekisterin hoitoon ja yhteydenpito jäsenseurakuntiin. Virkatodistuksia pystytään antamaan kirjurin digi -järjestelmän kautta kaikkien Suomen toiminnassa olevien seurakuntien alueelta.

Pätevyysvaatimuksena on teoreettinen koulutus tai tutkinto (esim. amk) tai vastaava teoreettinen osaaminen ja työkokemus. Arvostamme perehtyneisyyttä jäsenrekisterin ylläpitoon ja tilastointityökalujen käyttöön. Keskusrekisterin yhteydessä toimii varauspalvelu, jonka kalenteri-, henkilö- ja tilaresurssiohjelman hallinta ja koulutusten koordinointi kuuluu alueellisen keskusrekisterin hoitajalle. Varauspalvelussa ollaan monipuolistamassa sähköisen asioinnin mahdollisuuksia.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä ymmärtämisen taito. Tätä parempi kielitaito lasketaan hakijalle eduksi.

Alueellisen keskusrekisterin hoitajan esimiehenä toimii alueellisen keskusrekisterin johtaja. Virkapaikka on Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä Eerikinkatu 3.
Viran palkkaus määräytyy KirVesTes vaativuusryhmän 501/40 mukaan, jolloin viranhaltijalle maksettava peruspalkka on 2 273,69 €/kk. Peruspalkan lisäksi maksetaan kokemuslisää, joka on enintään 15 % peruspalkasta.

Virkaan valittavan tulee ennen viran vastaanottamista esittää seurakuntayhtymän työterveyslääkärin allekirjoittama hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virkaan valittavan tulee olla konfirmoitu Suomen ev.lut. kirkon jäsen. Virkaan sovelletaan 6 kk:n koeaikaa.

Virka tulee ottaa vastaan viimeistään 1.3.2020, mutta viranhoito toivotaan aloitettavan mahdollisuuksien mukaan jo aikaisemmin.
Hakuilmoitus julkaistaan Turun Sanomissa, evl-rekrytointipalvelussa, oikotiellä, Te-palvelujen sivuilla sekä ilmoitustaululla. Virkaa haetaan 13.1.2020 mennessä sähköisesti osoitteessa http://evl.fi/rekry. Tämän ensisijaisen hakutavan sijasta kirjallisen hakemuksen voi toimittaa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kirjaamoon (ma-pe klo 8.00-15.45) viimeistään 13.1.2020 klo 15.45, PL 922, 20101 Turku.

Lisätietoja antaa keskusrekisterin johtaja Hanna Lehto hanna.lehto@evl.fi (pl. 10.-13.1.)