(Poistunut julkaisusta)

Alavan seurakunnan I kappalaisen virka
Alavan seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 17.1.2018

Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli
julistaa haettavaksi Kuopion Alavan seurakunnan I kappalaisen viran.

Kappalaisen virkaa hakevan tulee olla pastoraalitutkinnon suorittanut pappi. Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa.
Hakemukseen on liitettävä nimikirjanote kappalaisen viran hakua varten. Virkaan valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus sekä rikosrekisteriote, jonka laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä vaatii.
Kuopion Alavan seurakunnan seurakuntaneuvosto on todennut I kappalaisen viran erityistarpeet olevan seuraavat:
”1. Etsimme yhteistyökykyistä pappia, jolla on valmiudet laaja-alaiseen seurakuntatyöhön ja omaa moniammatillisen työotteen.
2. Odotamme valmiutta vastuuseen ja kehittävään työotteeseen eri työaloista (papiston työnjaosta sovitaan kappalaisen valinnan jälkeen).
3. Virkaan kuuluu ensisijainen kirkkoherran sijaisuuksien hoitaminen. Katsomme, että hallinnollinen osaaminen on eduksi viran hoidossa.
4. Kiinnostus vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen ja mediaosaaminen lasketaan eduksi.”

Virkasuhteeseen otettaessa voidaan määrätä koeajasta.
Hakuaika päättyy 15.2.2018 klo 15.00.
Virkaan haetaan ensisijaisesti KirkkoHR:n sähköisellä hakulomakkeella, joka on osoitteessa https://rekry.evl.fi/rekry2/#/joblist. Toissijaisesti hakemukset liitteineen voi lähettää osoitteeseen Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli, PL 42, 70101 Kuopio.
Nimikirja liitetään sähköisessä hakulomakkeessa kohtaan Ansioluettelo.
Lisätietoja virasta antaa kirkkoherra Hannu Koskelainen, puh. 040 484 8289 tai hannu.koskelainen@evl.fi.
Ohjeita verkkolomakkeen täyttämisestä antaa notaari Marja-Sisko Aalto: puh. 044 7050 604 tai marja-sisko.aalto@evl.fi.