(Poistunut julkaisusta)

Alakoulun rehtori, Laurinlahden kouluun
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 15.3.2019

Alakoulun rehtori, Laurinlahden kouluun

Työavain 3-250-19
Vakinainen virkasuhde alkaen 01.08.2019
Hakuaika päättyy 29.03.2019 kello 15:45
Laurinlahden koulu , Merisaapas 2-4 02320 Espoo
Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus/Peruskoulut
Rehtorit

Tehtävän kuvaus: Rehtorin tehtävät Laurinlahden alakoulussa. Rehtori osallistuu myös Espoonlahden rehtoreiden verkostotyöhön sekä yhteiseen kehittämistyöhön koulutuksineen.


Kelpoisuusvaatimus: Rehtorien kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaisesti. Kelpoisuus tulee saavuttaa ennen hakuajan päättymistä. Vain muodollisesti kelpoiset hakijat huomioidaan. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa. Asetuksen mukaisesti rehtorin virkaan on kelpoinen henkilö, jolla on ylempi korkeakoulututkinto, asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus, riittävä työkokemus opettajan tehtävistä sekä opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto, 15 opintoviikon (tai 25 opintopisteen) laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot tai muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään johtamiskokemusta ja hyviä vuorovaikutustaitoja. Kiinnostusta ja osaamista kehittämistyöhön sekä verkosto-osaamista.

Arvostamme hyviä yhteistyötaitoja ja kokemusta vastaavista tehtävistä.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus
Työaika: OVTES, osio B, yleissivistävä koulu, työaika 9 §


Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa ja lukioissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu) sekä 11 lukiota. Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja tehtävästä
Ilpo Salonen
09-816 52002
ilpo.salonen@espoo.fi

Leena Lakovaaara
043 825 5102
leena.lakovaara@espoo.fi