(Poistunut julkaisusta)

Administrativ ledare inom småbarnspedagogik
Esbo stad

Alkuperäinen julkaisupäivä 4.8.2020

Du fungerar som administrativ ledare för tre(3) små enheter inom småbarnspedagogik i havs-och naturnära södra Esbo-Esboviken och Stensvik.
Sammanlagt sex(6) barngrupper och en personal på ca 25 personer.
Du leder och utvecklar verksamheten och verkar som administrativ och närmaste chef för personalen. Du svarar för att planera och bedöma pedagogiken och ekonomin i enheterna och svarar för enhetens säkerhet och personalens arbetshälsa. Du är en del av en större ledargemenskap/kollegor.Ta gärna kontakt så berättar jag mera om arbetet!

Arbetsplats:Klippans-, Kongsbergs- och Skepparbackens daghem
Klippans daghem: Vågbrottet 5B, Kongsbergs daghem: Loggbranten 2, Skepparbackens daghem: Sjöfarargatan 5.

Arbetstid:38,45h/vecka

Det ledigförklarade jobbet är ett tjänsteförhållande.


Behörighetskrav: I enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018)
Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Vi förutsätter:
Den valda ska visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993).

Lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar till att utreda risken för tuberkulossmitta hos social- och hälsovårdssektorns anställda och hos dem som arbetar med barn under skolåldern. https://www.esbo.fi/sv-FI/Jobb_och_foretagsamhet/Esbo_som_arbetsgivare/Personalformaner/Esbo_stads_personalhalsovard(9560)

Vi värdesätter:
Möjlig tidigare erfarenhet av (pedagogiskt) ledarskap. Din positiva livsattityd och goda människokännedom och du klarar av att arbeta under tidvis press.