(Poistunut julkaisusta)

Administrativ assistent
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 16.11.2020

Beskrivning av jobbet

Helsingfors stads kontorstjänster (kontor 9) som är centraliserade i social- och hälsovårdssektorn söker en administrativ assistent till en tidsbunden anställning 4.1-31.12.2021.

Arbetet innebär att erbjuda service till rehabiliterande bedömningsenheten, västra området och senior-infos svenskspråkiga enhet för klienthandledning. Till dina uppgifter hör mångsidigt kontorsarbete, som personal-, ekonomi- och allmän administrativa uppgifter, t.ex. att förbereda arbetsavtal och tjänsteföreskrifter, att söka rättigheter till olika datasystem, fungera som hr-stödperson, att hantera inköpsfakturor, förbereda beställningar, att rapportera- och ha koll på statistik, administrera skolningar och övriga kontorsarbeten.

Servicen vi erbjuder till senior-infos svenskspråkiga enhet för klienthandledning är att behandla ansökningar för servicebostäder (kartläggning av ARAVA-behörigheten).

Vi förutsätter flytande kunskaper i svenska. Uppgiften består av att vara i kontakt med kunder per telefon, samt att bearbeta ansökningar. Både bearbetning och utredning av ansökningar sker på svenska.

Programmen som används i uppgiften är Ahjo, P2P. Bosti, eHijat, Valtti, M2 Blue, ATJ och Ms Office. Ibruktagandet av Apotti inom Helsingfors stad sker i april 2021.

Adressen är Rosasvägen 18, Kånala.

Intervjuerna tar plats i december under vecka 49/2020. Vi kontaktar personerna som blir valda till intervju per telefon.

Lämplig yrkeshögskoleutbildning (t.ex. tradenom) eller motsvarande tidigare utbildning på institutnivå, anpassbar yrkesutbildning (t.ex. merkonom) eller annan passande utbildning.

Språkkunskapskravet är goda muntliga- och skriftliga kunskaper i både finska och svenska.

Vi förutsätter även:

Självständigt och initiativtagande arbetssätt, flexibilitet, stresstålighet och organisationsförmåga, vilja att lära sig nytt, en god kundtjänstattityd, förmåga att hantera flera kundtjänsthelheter samtidigt, samt goda samarbets- och kommunikationsfärdigheter.

Goda datatekniska kunskaper.

Vi räknar som en merit:

Erfarenhet kontorsuppgifter inom personal-, ekonomi- och allmän administration, samt kännedom av social- och hälsovårdssektorns organisation. Erfarenhet av att använda Ahjo räknas som en fördel.

Avtalsbransch

AKTA Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal

Upplysningar om jobbet ges av

Tytti Kärkkäinen, tlfn. 09 310 26989, tytti.karkkainen@hel.fi Må-fre kl 10-13