(Poistunut julkaisusta)

Account Executive
Liljendalin Tehdas Oy

Alkuperäinen julkaisupäivä 23.10.2020

ACCOUNT EXECUTIVE PAKKAUSALAN JOHTAVALLE TOIMIJALLE

Pääset näyttämään tuloksentekokykysi tilanteessa, jossa pakkausalan markkinajohtaja Signode on tekemässä historiansa suurinta muutosta. "One Signode" toimintamallimme avulla voimme tuottaa asiakkaillemme vieläkin enemmän lisäarvoa tarjoamalla heille jatkossa markkinoiden ylivoimaisesti laajimman tuote- ja palvelukokonaisuuden. Lähtökohtaisesti kannat kokonaisvastuun asiakkuuksistasi sekä vastaat heille tapahtuvan myynnin kasvusta unohtamatta uusien asiakkuuksien löytämistä ja jalostamista. Pääset toteuttamaan laajoja laitemyyntiprojekteja, joilla asiakkaamme lisäävät omaa tehokkuuttaan unohtamatta kuitenkaan pakkaamisessa käytettäviä tarvikkeita. Vaikka tehtävä on hyvin itsenäinen on roolisi osana tiimiä merkittävä, sillä paljon tehdään yhdessä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Raportoit tehtävässäsi Itä-Euroopan myynnistä vastaavalle Regional Sales Directorille työkielenä englanti. Menestymisesi takaamiseksi panostamme koulutukseesi merkittävästi. Kokonaispalkkauksesi on kilpailukykyinen ja se koostuu kiinteästä kuukausipalkasta sekä tuloksiin perustuvasta bonuksesta. Käyttöösi saat työsuhdeauton sekä muut konsernin työsuhde-edut.

Edellytämme sinulta:

  • Näyttöjä loppukäyttäjäasiakkaille aitoa lisäarvoa tuottavasta B2B-myynnistä ja tätä kautta menestyksekkäästä tavoitteiden saavuttamisesta kansainvälisessä toimintaympäristössä. Työ edellyttää suomen kielen lisäksi päivittäistä työskentelyä englanniksi, joten erinomainen englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito on välttämätöntä.
  • Onnistumisia myynnin kasvattamisesta nimetyissä, suurissa ja keskisuurissa asiakkuuksissa sekä uusien potentiaalisten asiakkaiden jalostamisessa merkittäviksi asiakkuuksiksi. Omaat kokemusta konsernitasoisista vuosisopimusneuvotteluista sekä sopimuksen laadinnasta vähintäänkin kansallisella, mutta mieluiten kansainvälisellä tasolla, sekä suomen että englannin kielellä.
  • Koeteltua osaamista projektimyynnistä mielellään teknisten laiteinvestointien parista. Osaat tehdä prospektista projektin sekä hallinnoida ne ajallisesti ja laadullisesti alkaen tarvekartoituksesta aina tarjouksen kirjoittamiseen. Olet myös menestyksekkäästi vastannut laiteprojektien kaupallisten neuvotteluiden lopputuloksesta. Tehtävä edellyttää teknistä ja/tai kaupallista koulutusta tai vaihtoehtoisesti kokemukseen perustuvaa pitkäaikaista teknistä osaamista ja ymmärtämistä.
  • Omaat vahvaa kykyä itseohjautuvuuteen ja oma-aloitteellisuuteen voidaksesi suunnitella, toteuttaa, analysoida sekä raportoida omista vastuuasiakkuuksistasi. Osaat myyntisuunnitelmien teon sekä laatia myyntiennusteita ja -budjetteja. Omaat järjestelmällinen työskentelytavan, osaamista CRM-järjestelmien hyväksikäytöstä myyntityössä. Myös MS Office ohjelmistojen käytön tulee olla erinomaisella tasolla.
  • Matkustushalukkuutta lähinnä kotimaassa. Asemapaikkasi on Vantaalla ja asiakkuutesi eri puolilla Suomea. Koska kasvokkain tapahtuvan myyntityön lisäksi myynti verkon yli (esim. Teamsiä käyttäen) on entistä tärkeämpää, tulee erilaisten etätyövälineiden käytön oltava luontevaa.

Saat tehtävästä lisätietoja konsultiltamme Seppo Toivolta numerosta 040 550 2127. Paikkaa voit hakea sähköpostitse osoitteesta rekrytointi@tempgroup.net lähettämällä englanninkieliset hakemuskirjeesi sekä CV:si 1.11. klo 18.00 mennessä.